Օրենքներ , Կանոնակարգեր  • Հայաստանի ֆոնդային բորսա   
  • Հայաստանի կենտրոնական բանկ
  • Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա
  • «Էքուիթի Էյ Էմ» ՓԲԸ-ի ներքին կանոններ, ակտեր և որոշումներ.